WYBRANE NADLEŚNICTWO:
MAPA WYBRANEGO NADLEŚNICTWA
Nadleśnictwo Milicz
Las bukowy w rezerwacie Wzgórze Joanny
51°28′00″N 17°15′43″E
Rezerwat przyrody Wzgórze Joanny utworzony został w 1962 roku. Obejmuje obszar lasu o pow. 24,57 ha. Rezerwat został utworzony w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych wyspowego stanowiska buka na wschodniej granicy jego zasięgu. Jest to rezerwat leśno-krajobrazowy. Położony na terenie parku krajobrazowego „Dolina Baryczy”. W jego granicach chronione są naturalne fitocenozy żyznej i kwaśnej buczyny niżowej, grądu i przystrumykowego łęgu jesionowego.
TELEFON:     71 380-93-01
E-MAIL:     milicz@wroclaw.lasy.gov.pl