WYBRANE NADLEŚNICTWO:
MAPA WYBRANEGO NADLEŚNICTWA
Nadleśnictwo Milicz
Zbiornik małej retencji przy nieistniejącym młynie
 
Zbiornik retencyjny przy „Młyńskiej drodze”. Jego zadaniem jest zatrzymywanie wody w lesie, a przez to stwarzanie dogodnych warunków dla rozwoju fauny i flory środowisk wilgotnych i podmokłych. Są tu pozostałości dawnego młyna wodnego, który był napędzany wodą ze strugi płynącej ze Wzgórza Joanny.
TELEFON:     71 380-93-01
E-MAIL:     milicz@wroclaw.lasy.gov.pl