WYBRANE NADLEŚNICTWO:
MAPA WYBRANEGO NADLEŚNICTWA
Wieża p-poż. w Leśnictwie Wrzosy
51°21′08″N 16°33′49″E
Stawy Wrzosy
51°21′30″N 16°34′24″E
Ostoja Natura 2000 Dębniańskie Mokradła, pomnikowe dęby
51°21′36″N 16°34′48″E
Rezerwat Przyrody- Uroczysko Wrzosy tablica informacyjna
51°22′19″N 16°34′02″E
Śródleśne mokradła w Parku Krajobrazowym Dolina Jezierzycy
51°22′26″N 16°32′37″E
Rezerwat Odrzysko
51°17′09″N 16°26′12″E
Szkółka Tarchalice
51°20′55″N 16°29′17″E
Sala edukacyjna, pokoje gościnne na terenie szkółki Tarchalice
51°20′55″N 16°29′17″E
Wał
Odbudowa naturalnej retencji w dolinie rzeki Odry polder zalewowy w leśnictwie Dębno, Tarchalice
51°21′05″N 16°29′00″E
Starorzecze "Krzywa" siedlisko Natura 2000
51°21′07″N 16°28′44″E
Obszar Natura 2000 Łęgi Odrzańskie pomnikowy dąb i starorzecze - siedliskonaturowe w leśnictwie Prawików
51°15′40″N 16°28′15″E
Leśnictwo Prawików blok upraw pochodnych w oddziale 345a
51°14′51″N 16°30′22″E
Obiekty zabytkowe na terenie nadleśnictwa
TELEFON:     71 380-93-63, 71 380-93-64
E-MAIL:     wolow@wroclaw.lasy.gov.pl